Czym jest turystyka ?

Pierwsze, od czego warto wyjść to przede wszystkim samo sprecyzowanie pojęcia turystyki. Czym ona jest? Na czym się opiera i na czym polega? Otóż samo określenie turystyka pochodzi od słowa francuskiego tour, czyli w dosłownym tłumaczeniu jest to podróż, wycieczka oraz wyprawa w nieznane. Jest to taki rodzaj tripu, który ma rozmaite cele – może być poznawcza turystyka, religijna, krajoznawcza, edukacyjna, zawodowa itd. Wszystko to jest ściśle związane z określonym celem, jaki konkretnie mamy w związku z naszym wyjazdem. Zacznijmy jednakże od początku przedstawienia historii tego terminu, jego funkcjonowania we współczesnym znaczeniu itd.
I tak warto wspomnieć o tym, że jest to pojęcie, które po raz pierwszy zostało wprowadzone w osiemnastym wieku. Wtedy zaczęto mówić o pojęciu tourist, jakie odnosiło się do uczestników podróży. To sformułowanie z języka angielskiego przetrwało po dziś dzień. Warto także wspomnieć o podróżach realizowanych po naszym starym świecie, czyli kontynencie europejskim. Określano je początkowo pojęciem grand trip, teraz w języku angielskim utrzymuje się wyrażenie trip. Musimy wiedzieć, że jest to dawne określenie, które kiedyś odnosiło się do młodzieży angielskiej, arystokratycznej. W związku z tym, warto wspomnieć, że ludzie ci wyjeżdżali do Włoch oraz Francji. Miało to na celu kontynuowanie w tych miejscach dalszej edukacji. Na chwilę obecną Światowa Organizacja Turystyki UNWTO określa turystykę jako różnorodne czynności, które mają na celu podróżowanie w celach wypoczynkowych, ale też podróżniczych, aby poznać nowe miejsce i wypoczynkowych.
Ponadto jest to także aktywność zarobkowa, jaka wiąże się z odwiedzaniem danego miejsca, najczęściej innego miasta, całkowicie zmiana regionu oraz kraju, co ma na celu prowadzić do podjęcia na tymże terenie pracy zarobkowej. Warto wspomnieć, że biorąc pod uwagę klasyfikację NACE Rey mowa o obszarach działalności takich jak zakwaterowanie, działalność biur podróży i pracujących w nich pośredników, agentów turystycznych, organizatorów turystyki, rezerwacyjne usługi, działalności związane z twórczością, kulturą oraz rozrywką. Do tego dochodzi także działalność muzealna, placówek bibliotecznych, archiwów oraz sportowa, rekreacyjna i rozrywkowa.
Do tego związana z wyżywieniem oraz bazami noclegowymi.