Klasyfikacja form turystycznych

Kryteria podziału turystyki są bardzo mocno zróżnicowane. Warto wspomnieć między innymi o klasyfikacji wynikającej z podziału pod względem podstawowego motywu realizowanej podróży Występuje tu chociażby turystyka poznawcza, turystyka religijna, turystyka kwalifikacyjna, turystyka wypoczynkowa, turystyka poznawcza, turystyka biznesowa oraz turystyka zdrowotna. Dodatkowo wydziela się jeszcze szereg innych form w tym na dorabianie kluczy Gdynia przykład podział w zależności od liczby uczestników podróży. Na tej podstawie mowa o turystyce indywidualnej, turystyce zbiorowej. Do tego dochodzi turystyka pod względem wieku uczestników, czyli szkolna, studencka, seniorów.
Kolejna kwestia to podział w zależności od środku transportu, jakim się przemieszczamy i na tejże podstawie wydziela się na przykład turystykę rowerową, pieszą, lotniczą, kolejową, autokarową, samochodową. Jeszcze co innego to kryterium pobytu, w tym turystyka długoterminowa oraz krótkoterminowa. Patrząc na miejsce zakwaterowania wyróżnia się turystykę hotelową oraz parahotelową. Biorąc pod uwagę sposób organizacji wyjazdu mowa o turystyce niezorganizowanej, spontanicznej, gdzie na przykład miejsca noclegowe rezerwujemy już będąc na miejscu oraz turystyce zorganizowanej. Jest to specyficzna forma wyjazdu na najwyższym poziomie, kiedy wszystko związane z podróżowaniem mamy dopięte na przysłowiowy ostatni guzik.
Warto również wspomnieć o podziale turystyki pod względem stosowanego sprzętu turystycznego, który jest kluczowy do odbywania tej formy turystycznej. Przykładem jest tu turystyka kajakowa, turystyka wspinaczkowa, turystyka narciarska.